HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Quý Khách vui lòng chọn một trong những ngân hàng sau để tiến hành thanh toán


Ngân Hàng Vietcombank
Chủ tài khoản: Chu Huy Tân
Số tài khoản: 0801000275143

Ngân Hàng Vietcombank
Chủ tài khoản: Chu Huy Tân
Số tài khoản: 0801000275143

Ngân Hàng Vietcombank
Chủ tài khoản: Chu Huy Tân
Số tài khoản: 0801000275143

>